Оповестяване в Металургични предприятия

Оповестяване в Металургични предприятия

Основни опасности

Металургичните и стоманени производствени процеси изискват достигане на много високи температурни нива. Тези температурни нива се постигат обкиновенно чрез въглища или кокс. Една от опасностите, която може да възникне при този процес е въглеродния оксид, който може да предизвика смърт за няколко минути. Огромен риск се крие във факта, че този газ е без мирис. Опитът показва, че въпреки съвременните системи за наблюдение все още има вероятност изтичането на този газ да не бъде открито навреме. Ако случаят е такъв, засегнатото лице изпада в безсъзнание.

 • Не бива да се правят опити за спасяване на човека без маска
 • Необходимо е веднага да се извика бърза помощ
 • Хората в близост трябва да бъдат предупредени незабавно

Нашето решение е разработено с цел да позволи на хората, които открият местен инцидент да докладват това до противопожарната охрана или до друго място, чрез център, който да активира противопожарната охрана. В същото време системата позволява извършването на ефективен евакуационен процес.

Описание

Описание на решението

Въз основа на дългосрочното ни сътрудничество с нашите клиенти ние сме  оптимизирали система, която е в състояние да сигнализира за местно изтичане на газ, което би довело до загуба на съзнанието на служителя, така наречената “MAN DOWN ALARM”. В случай, че се намери човек в безсъзнание, тази система ще позволи активирането на алармата чрез натискане на един от стотиците бутони свързани към системата. Това решение е разработено на основата на системата АМАДЕО и софтуер ВЕКТРА, както и на основата на системи от интелигентни, механични, устойчиви на повреда бутони. Съдържа интерфейс за акустично излъчване от радиостанциите на противопожарната охрана и медицинския отдел, което позволява ефективно управление на евакуационния процес. Състемата се състои от:

 • Работно място, разположено в операционния център на противопожарната охрана и медицинския отдел
 • Радиоконтролна единица АМАДЕО оборудвана с модули за сигнални бутони, наблюдение и обработка и с интерфейс позволяващ директно излъчване от радиостанциите
 • Набор от интелигентни, постоянно изпитвани и разпознаваеми бутони
 • Високоговорители за вериги от 100V
 • Високо-мощностни разпространителни системи
 • Светлинни сигнали

В допълнение кам акустичните аларми, са предвидени и визуални аларми, като по този начин се увеличава ефикастността от разпространението на предупредителното съобщения. Обхваща застрашени вътрешни операции и е свързан към системи за публично адресиране или може да бъде интегриран в тях.

Диспечерски център

Основните задачи на диспечерския център са както следва:

 • Непрекъснат мониторинг на статута/функционалността на цялата система
 • Мониторинг на състоянието на производствените технологии и нивата на опасните материали
 • В случай на установени високи нива на риск при работа, съответното предупредително съобщение се активира или активацията се осъществява на местно ниво, когато се операторите са упълномощени
 • В случай на извънредна ситуация, съответните предупредителни съобщения и визуални амарми се активират. В случай на местна активация от центъра може да се активират и други радиоединици като се има в предвид нивото на критичност
 • Системата активира процес на уведомяване, т.е. уведомяване на отговорните лица на работното място в случай на извънредна ситуация и информиране на съответните институции за възникването на такава ситуация
 • Записване на осъществяваната комуникация от деспечерския център за бъдещо анализиране

Състои се от:

 • Компютър снабден със софтуер ВЕКТРА
 • Допълнителен модул за уведомяване и регистриране
 • Централен команден модул АМАДЕО или централна комуникационна единица. Местни радиоединици АМАДЕО

Локални радио единици АМАДЕО

Отделните операции са оборудвани с радиоединици АМАДЕО, които са свързани с по-висши деспечерски центрове. Те могат да работят и в автономен режим ако комуникацията с по-висшите диспечерски центрове е нарушена. Системата е снабдена с различен брой механични, устойчиви на повреди и постоянно тествани бутони за аларма, свързани с всяка радиоединица чрез допълнителни модули. Веднъж след натискането на такъв бутон, местните звукови и визуални аларми се активират и се изпраща съобщение до диспечерските центрове, които го изпращат до групите за спешна помощ. В същото време този център може автоматично да активира други радиоединици, в зависимост от нивото на опасност или може автоматично да започне оповестяване на хората, които живеят в близост до въпросното предприятие. Високо мощни високоговорители, монтирани вътре в предприятието, произведени от устойчиви алуминиеви сплави се използват за излъчване на звукови сигнали. Имайки в предвид тяхната висока устойчивост, те са основно използвани в шумна среда, но по-ниски производствени версии може също да бъдат използвани за останалата част на съоръжението. В същото време централния офис също разполага с радио интерфейс свързан за свързване към мрежата от радиостанции на пожарната. Благодарение на този интерфейс е възвожно да се излъчват съобщения от радиостанции директно до радиоединиците и до офисите, свързани с високоговорители и да контролират евакуационни процес.

Комуникационна мрежа

Този вид решение основно използва радиокомуникационна инфраструктура. ТСР/ІР комуникационни мрежи или други комуникационни линия се използват рядко, поради високата цена за създаването на висококачествени подземни линии между отделните единици и поради по-голямата чувствителност към повреди. Също както и радио единиците, комуникационната мрежа е осигурена с възможност за работа до 72 часа по време на прекъсване на ел-захранването.

Система за контрол

Системата може да се контролира:

 • От алармени бутони
 • От диспечерски център
 • От местни контролни центрове свързани с радиоцентрове; в зависимост от конфигурацията те може да бъдат контролирани и от други радиоцентрове
 • От станциите на противопожарната охрана и медицинските отдели

Подходящо е използването на това решение, когато:

 • Ако се изисква предупредителния процес да бъде иницииран лесно и бързо, от всеки човек намиращ се в предприятието чрез бутон за спешни случаи
 • За нуждите от директно излъчване, в реално време от мобилните устройства, т.е. радиостанции, мобилни телефони (евакуационен контрол…) до системата
 • За много шумни производства, при които традиционните високоговорители не са достатъчни
 • За така наречената “heavy-duty” среда, в която е необходимо високоговорителите да са покрити със защитна покривка
 • Ако е необходимо високо ниво на автомация за нуждите на активиращите предупредителни сигнали
 • Ако е необховимо високо ниво на автоматизация на процесите осъществявани от диспечерските работни места