Прахов пожарогасител 50 кг АBC – Торнадо

Описание

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Външен диаметър – ф 300 мм.;
Обем – 59.5 л.;
Височина на цилиндъра – 918 мм.;
Тегло на цилиндъра – 20 кг.;
Тегло на пожарогасителя – 92 кг.;
Съдържание на прах в пожарогасителя – 50 кг.;
Температурен интервал: -30˚С ~ +55˚С;
Максимално работно налягане – 15 bar;
Тестово налягане – 35bar;
Работен газ – Азот;
Минимална дебелина на цилиндъра – 3 мм.;
Материал – HP245/B440HP;
Пожарен клас – 55А IIB;
Размер на опаковката – 500х500х1200 мм.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и с масово събиране на хора и други), съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.

ОБЩО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА:

Всички пожарогасители се състоят от гасително вещество, метална бутилка за съхранението му, изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, манометър(за пожарогасителите от типа Н), маркуч или пистолет за насочване на струята, етикет по образец на БДС EN3, пломба и  аксесоари.Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на изтласкващия газ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

ИЗПОЛЗВАНЕ

За ползване на праховите, водните, водопенните и CO2 пожарогасители се скъсва пломбата и се издърпва предпазния шплент. Насочва се маркуча или пистолета към огнището на пожара и се натиска или завърта(според конструкциата) дръжката на вентила. При пожарогасителите с пистолет се натиска дръжката на пистолета.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ:

Пожарогасителите се опаковат в хартиени или полиетиленови опаковки и се съхраняват в тях в сухи проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +5 С до +30 С

ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ

Всички пожарогасители се проверяват след всяка употреба или периодично – един път в годината.

Допълнителна информация

Тегло 95 kg