Пожарогасител с въглероден двуокис – 5 кг. – Торнадо

Пожарогасител с въглероден двуокис – 5 кг. – Торнадо

125,00лв.

ИЗПОЛЗВАНЕ

За ползване на праховите, водните, водопенните и CO2 пожарогасители се скъсва пломбата и се издърпва предпазния шплент. Насочва се маркуча или пистолета към огнището на пожара и се натиска или завърта(според конструкциата) дръжката на вентила. При пожарогасителите с пистолет се натиска дръжката на пистолета.

Описание

Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател, стойка за стена ), със “CE” маркировка, EN3

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

Външен диаметър – ф 138 мм.; обем – 6.67 л.; височина на цилиндъра – 600 мм.;
тегло на цилиндъра – 89 кг.; тегло на пожарогасителя – 14 кг.; съдържание на карбон диоксид в пожарогасителя – 5 кг.; температурен интервал: -30˚С ~ +60˚С; максимално работно налягане -216 6bar; тестово налягане – 315 bar; минимална дебелина на цилиндъра – 3.3 мм.; материал – 34CrMo4; пожарен клас – 89B; размер на опаковката – 210х150х730 мм.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и с масово събиране на хора и други), съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.

ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ

Всички пожарогасители се проверяват след всяка употреба или периодично – един път в годината.

Пожарогасител с въглероден диокис Торнадо 5 кг
Пожарогасител с въглероден диокис Торнадо 5 кг

Допълнителна информация

Тегло 14,5 кг

Vendor Information