Термочувствителни кабели

Термочувствителни кабели LHD

 • До 3048 м на една зона.
 • Одобрен за до 10.7 м височина на приложение.
 • 0,164 ома / метър съпротивление за усукана двойка проводник, по-ниска отколкото всеки друг вид термочувствителен кабел.
 • По-ниски разходи в сравнение с други видове термочувствителни кабели.
 • Съвместим с всички познати Пожароизвестителни и Пожарогасителни Панели.
 • Използване с адресируеми модули.
 • Множество алармени температури: 68 ° C, ° 78 ° C, 88 ° C, 105 ° C.
 • Възможност за точна локализация на задействието по дължината на кабела.
 • Детекция по цялата дължина на кабела.
 • Множество температурни детекции могат да бъдат използвани в една и съща зона.
 • Не е необходима цялостна подмяна на зоната след аларма.
 • Дължини по заявка.
Filter